Home > Nuttige tips


Nuttige tips

WETTELIJKE NORMEN
Men mag niet gelijk waar planten, het wetboek voorziet regels in verband met afstanden. Men kan steeds kennis nemen van de juiste reglementering bij het gemeentebestuur.

Hagen:
  • Maximum hoogte langs de wegen ca. 1,60 m. Denk aan de verkeersveiligheid op kruispunten, uitritten.
  • Ten minste 50 cm van de naburige eigendommen, wegen of paden.
  • Beter meer afstand houden voor het praktisch onderhoud van de haag, tenzij een gemeenschappelijke.
Bomen:
  • Minstens 2 m van de naburige eigendommen.
  • Om praktische redenen liefst nog meer (wegnemen van zonlicht, overlast van bladeren in dakgoten, ...).

PLANTREGELS
Wanneer men niet dadelijk tot planten kan overgaan, dient het plantgoed in een greppel ingegraven te worden om uitdrogen te voorkomen.

Maak voor bomen en bessen (fruit) een ruim plantgat, meng compost of mest onder de vulgrond en geef overvloedig water. Voor hagen graaft men een ruime sleuf, 40 cm breedte, diep genoeg, zodanig dat men de wortels ongeplooid kan spreiden.

Powered by: Agito Websolutions